Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

NHỮNG BỨC ẢNH KỈ NIỆM CỦA CUỘC ĐỜI

Trong ảnh có nhà thơ Phạm Đức - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Quang Hoài - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hoàng Dương - Hội viên Diễn đàn Văn học & Đời sống

Một mình giữa rừng hoa

Nghệ sĩ ND Thanh Hoa và nhà thơ Hoàng Dương tại Xuân Thi Ca 2015Nhà thơ Hoàng Dương và Anh hùng Phạm Tuân cùng các thi hữu