Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

MÙA HẠ XANH

                                                                Khi nhà thơ suy tư
                                                     Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn                                               Cá đâu đớp động dưới ao bèo


                                         Dáng đứng ... nhà thơ


                                                 Phút giây mơ mộng


                                                            Hạnh phúc bình dị                                             Phía trước là bầu trời                                                       Vui thú điền viên
Khung trời Hoàng Dương

Còn mãi với thời gian