Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

ẢNH VÀ TẢN MẠN

Cụm tre Việt Nam thể hiện dân tộc Việt Nam, gia đình Việt Nam, đoàn kết một khối đứng trước phong ba bão táp vẫn hiên ngang không gục ngã, xanh tươi, thể hiện dáng đứng Việt Nam. Một số hình ảnh của núi non, đồng quê là một nơi yên bình nhất, hạnh phúc nhất...

Tác giả: Hoàng Dương

                                                   Nhà thơ Hoàng Dương


                                                                Thanh bình yên ả

                                                        Hồn quê


Góc nghệ thuật


                                                                          Lũy tre Việt Nam

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó