Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG - XUÂN 2019

Nhà thơ Hoàng Dương cùng các con, cháu đi du xuân


Du xuân cùng với cháu con - Mùa xuân bất diệt mãi còn nơi đây


Bon sai dưới bóng chùa thiêng

Xuân ấm ápCha ông như cổ thụ - Tỏa bóng đời cháu con


Niềm vui của ông


Hoa sống đời sắc đỏ - Soi tỏ lòng thi nhân


Trong vườn xuân thi nhân