Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Tiểu sử

Nhà thơ: Hoàng Văn Dương
Bút danh: Hoàng Dương
Sinh năm 1947
Nơi thường trú: Số nhà 6,phố Bắc Thịnh,phường Ninh Sơn, Ninh Bình
Số điện thoại: 0948541789
                      0165620008
Tác phẩm thơ in riêng: Có tình ta trong đó - Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
                                  Duyên thầm  - Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét